Wat is 4x Wijzer

Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Teveel wordt kennis slechts korte tijd gevraagd en daarna weer snel vergeten. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven. Het toepassen van de getrainde vaardigheden vindt plaats binnen thema’s. Deze thema’s zijn concreet en compact. Wij bieden thema’s die vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. De vele “bij”-vakken, zoals techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met de thema’s vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Wij bieden een model, begeleiding en materialen zodat de school daarmee een eigen methode en werkwijze kan vaststellen, passend bij de kinderen, ouders, leerkrachten, middelen en ruimtes.

4xWijzer op Drakensteyn

Op onze school passen wij bij de lessen van geschiedenis het 4xWijzer toe. Vier keer per jaar werken de kinderen gedurende 2 à 3 weken tijdens de lessen van geschiedenis verschillende onderwerpen uit die dat jaar aan bod moeten komen.

In de praktijk

In de praktijk zien we dat veel scholen komen tot een rooster waarin vanaf groep 3 ’s ochtends de basisvaardigheden worden getraind en ’s middags in een periode van 3 weken thematisch wordt gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: China, De Romeinen of dieren op de Veluwe). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel. Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

De groepsgerichte leerkrachtles
De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. Laten we dit absoluut zo houden! Prima om ICT zoveel mogelijk in te zetten, maar het kan de leerkracht nooit vervangen. Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.

Keuzemomenten
Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. In eerste instantie kiezen veel scholen voor 2 momenten per week. Dit groeit echter al snel uit, vooral als men er voor gaat kiezen de “bij”-vakken te integreren en er zo dus ruimte in het weekrooster ontstaat.

De rijke leeromgeving
Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken naar boven! Een zandtafel in groep 8!

 

Voor meer informatie over 4xWijzer, bezoek onderstaande websites:
http://www.vierkeerwijzer.nl/

http://www.geschiedenisanders.nl/

http://www.webje-wijzer.nl/