Ouders hebben een bijzondere plek in de school. Zij hebben hun kinderen immers aan ons toevertrouwd. U kunt altijd contact opnemen om de meester of juf te spreken. Ook hebben we als team een aantal vaste momenten gecreëerd waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om in gesprek te komen met de leerkracht:

  • 1 keer per jaar een kennismakingsgesprek ofwel verwachtingsgesprek
  • 2 keer per jaar een 10-minutengesprek (na het 1e en 2e rapport)
  • 1 keer per jaar een voortgangsgesprek (voorjaar) voor leerlingen met specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoefte.
  • aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor elke groep.
  • voor ouders van groep 8 wordt een aparte voorlichtingsavond georganiseerd, dit ter voorbereiding op de schoolkeuze voor hun kind. Tevens zijn er voor de ouders van groep 8 adviesgesprekken over het vervolgonderwijs.

Actieve betrokkenheid van de ouders bij school vinden wij erg belangrijk. Goede communicatie en intensieve ouderparticipatie, door meedenken en meedoen, bevorderen de ontwikkeling van de leerlingen.