Wij voeren een actief anti-pest-beleid. Daarvoor hebben we een pestprotocol opgesteld. Speciale aandacht verdient het voorkomen, signaleren en soms het bijsturen van het gedrag.
Aan het begin van elk schooljaar laten we de kinderen van de bovenbouw het contract ‘kinderen die pesten zitten zelf in de nesten’ ondertekenen. Onderlinge conflicten worden door de kinderen opgelost via het 3-stappen schema. Dat is een vaste structuur aan de hand waarvan kinderen hun problemen oplossen:

Stap 1: ik zeg dat ik iets niet leuk vindt en vraag de ander te stoppen
Stap 2: ik draai me om en loop weg (om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen)
Stap 3: Praat er over; ik meld het bij de leerkracht / pleinwacht

Na stap 3 volgt een gesprek tussen leerling en leerkracht. De bedoeling van dit gesprek is dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag. Samen met de leerkracht wordt bedacht op welke wijze het kind het probleem had kunnen aanpakken. Deze gesprekken zijn gericht op preventie van conflicten. De leerling moet zelf verwoorden wat zijn/haar gedrag in de toekomst zal zijn. De leerkracht kan door middel van een incidentformulier aangeven hoe het wordt opgelost.