Mijn naam is Suzan Niemeijer. Ik werk al ruim 14 jaar als leerkracht op Drakensteyn. Een paar jaar geleden heb ik mijn opleiding autismecoach afgerond. Ik heb altijd veel feeling gehad met kinderen die kenmerken van autisme hebben. Door aan te sluiten op hun ondersteuningsbehoefte, hoop ik deze kinderen verder te helpen. Op de woensdagen heb ik uren gekregen om praktisch met kinderen aan de slag te gaan.

De meeste kinderen met autisme hebben begeleiding nodig op school, maar die hoeft lang niet altijd intensief te zijn. Vaak gaat het om relatief eenvoudige hulp, bijvoorbeeld bij het structureren van de leerstof, of het invullen van de agenda en/of coaching met gedachten en gevoelens. Dit alles gaat altijd in overleg met de ouders en de leerkracht, wat is hun hulpvraag? Wat is de hulpvraag op school? Ik breng hun ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften in kaart. Vervolgens stel ik een plan op en voer ik dit uit.

IB-taken

Naast het begeleiden van kinderen met autisme neem ik ook andere ib-taken over. Ik help kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben of veel onrust in hun lijf hebben en daar niet mee om kunnen gaan. Dit alles in overleg met de experts zoals de ergotherapeut, ib-er, wijkcoach enz.