Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen in het primair onderwijs “resultaatplichtig” als het gaat om het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Dit als gevolg van landelijke wetgeving. De schoolbesturen in Enschede trekken samen op met de bedoeling de voor- en naschoolse opvang kwalitatief goed te regelen in de stad. Hiertoe zijn al diverse stappen gezet. In samenwerking met de gemeente en de andere schoolbesturen zijn bijv. alle ouders met kinderen in het primair onderwijs in Enschede in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over (o.a.) het onderwerp “voor- en naschoolse opvang”. Die resultaten zijn aan het eind van het schooljaar 2006-2007 bekend geworden en besproken.
Samen met de twee buurscholen (de Godfried Bomansschool en Het Vastert) hebben wij SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) gevraagd de buitenschoolse opvang voor Stroïnkslanden Noord te regelen.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang is opvang tijdens de schoolweken voor schooltijd van half acht tot half negen. Aan het starten van voorschoolse opvang is de voorwaarde verbonden dat er minimaal 6 kinderen per dag geplaatst moeten zijn.

SKE biedt naschoolse opvang aan. Dit is opvang na schooltijd (3 uren) en in de vakanties de gehele dag (5 of 10 uren). Locatie: Reerinklanden

Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang en prijzen verwijzen wij naar de informatiemap van SKE. Deze liggen voor u klaar in de directiekamer van school. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling marketing en verkoop. Tel: 053-4800024 of per mail: info@kinderopvangenschede.nl