Algemeen nieuws

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. We noemen deze eerste weken van het schooljaar ook wel de Gouden Weken. Ook op Drakensteyn geven wij hier veel aandacht aan en zijn alle klassen bezig met de Gouden Weken!

Voor meer informatie over de Gouden Weken kunt u kijken op: https://www.leraar24.nl/70125/de-gouden-weken-voor-een-goed-begin-van-het-schooljaar/