In de laatste week van de zomervakantie komt hier de nieuwe groepsindeling te staan. 


Groep 1a:
Groep 1b:  

Groep 2a:
Groep 2b:

Groep 3a:
Groep 3b:  

Groep 4a:
Groep 4b:  

Groep 5a:
Groep 5b:  

Groep 6a:
Groep 6b:  

Groep 7a:
Groep 7b:  

Groep 8a:
Groep 8b:  

Ondersteunend personeel


Waarnemend directeur: Ineke Neerhof
Locatie leider: Mirijam Schagen

Administratief medewerker: Susan Zwiers
Conciërge:  Pim Schrap

Vakleerkrachten gym:
Plusgroep:
Ondersteuning ICT:  

Extra ondersteuning onderbouw:
Extra ondersteuning bovenbouw: 

Taal coördinator: Jacqueline Baaijens
Reken coördinator: Gea Moekotte

Website beheer: Noortje Harwig