Drakensteyn is een christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. We beginnen en eindigen vaak met een gebed. Alle kinderen doen hieraan mee. We vertellen Bijbelverhalen, leren liedjes en laten de leerstof verwerken. Soms vertellen we ‘gewone’ verhalen, waarin een Bijbelverhaal verstopt zit. Dat noemen we spiegelverhalen. Daar praten we dan over met de kinderen. Zo leren ze ervaren hoe God in het verleden nabij was en dat in het heden en in de toekomst ook zal zijn. We willen de kinderen leren deze verhalen ‘handen en voeten’ te geven in het dagelijks leven. We gebruiken hiervoor de methode van Kind op Maandag.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren wij de kinderen dat omgaan met de medemens en het milieu een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar en voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. Eigen ontplooiing kan alleen als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt. In een sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme hoogtij vieren, wordt op Drakensteyn getracht kinderen in te laten zien dat het in de wereld van nu ook om andere dingen gaat.

Christelijke vieringen

In het kader van de godsdienstige vorming organiseren we als school een kerstviering en een paasviering. De kerstviering wordt georganiseerd door de kerstcommissie en kan bijvoorbeeld bestaan uit een kerkdienst, lichtjestocht of musical. De paasviering wordt gehouden op school, samen met alle leerlingen.

Oog voor de medemens

We vinden het op Drakensteyn belangrijk dat we oog hebben voor onze medemens. Daarom doen we elk jaar mee aan verschillende projecten. Deze projecten zijn per jaar verschillend. Een voorbeeld van een project dat we rond de Kerst doen is het verzamelen van voedsel voor de voedselbank. De groepen 7 en 8 doen elk jaar mee aan de projecten van de Kinderpostzegels en Jantje Beton.