Algemeen nieuws

De Koningsspelen zijn alweer voorbij! Wat een geweldige dag hebben we er weer van gemaakt! Op het plein hebben we samen het Wilhelmus gezongen en daarna de Pasapas (het Koningsspelenlied) gezongen en gedanst. Groep 4b heeft heel goed laten zien hoe de Pasapas gedanst moet worden!
Alle kinderen zijn na het zingen en dansen op het plein naar de klas gegaan waar ze samen ontbeten hebben. Het gevarieerde Koningsontbijt is in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en sluit aan op het thema van dit jaar: ‘water drinken’. Zo zaten er smaakwaterpakketje en thee in het ontbijtpakket.
Na het ontbijt zijn alle kinderen actief geweest. Er waren voor de onder- en middenbouw actieve spelletjes op het schoolplein en de bovenbouw was actief op het veld. Deze leuke dag hadden we kunnen realiseren dankzij de hulp van vele ouders en grootouders. Bedankt daarvoor!