De verantwoording voor het opsporen en bestrijden van hoofdluis is een zaak van ouders én school. De GGD heeft hierin tegenwoordig alleen een ondersteunende taak.

Zijn er luizen gesignaleerd? Geen reden tot paniek. Luizen zijn er nu eenmaal, elk kind kan ze wel eens krijgen. Dit gebeurt vooral wanneer kinderen samen spelen: op school of thuis. Het betekent dus beslist niet dat uw kind ziek of onhygiënisch is. Luizen zitten zelfs liever op pas gewassen haren. Een echt probleem is het dus niet. Eerder een vervelend ongemak dat zo opgelost kan worden. De ervaring in den lande heeft geleerd dat uitstekende resultaten worden bereikt wanneer ouders zelf zorg dragen voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders. Na elke vakantie controleert een ‘ouderwerk-groep’ alle kinderen op dezelfde dag op aanwezigheid van hoofdluis.