De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en instemmingsorgaan. Zij adviseert en/of beslist over zaken die te maken hebben met regelingen als: personeel, onderwijs, de school, enz. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij bespreken de plannen van het bestuur voor onze school. De directeur kan als adviseur geraadpleegd worden. Door verkiezingen kan iedere ouder invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is enigszins te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen van de V.C.O. zitten vertegenwoordigers van alle aangesloten scholen. Elke lokale MR vaardigt twee leden (een leerkracht en een ouder) af naar de GMR. Hierin worden zaken behandeld die niet alleen de ‘eigen’ school aangaan, zoals het bestuursformatieplan.