Algemeen nieuws

Op dinsdag 10 april doen wij als school mee aan de nationale buitenlesdag. De voorbereidingen zijn al geweest en alle leerkrachten hebben een les buiten voorbereid. Dit kan natuurlijk een biologie les zijn, maar ook taal, rekenen, Engels en tekenen worden deze dag buiten gegeven. We zijn dit jaar ambassadeursschool. Dit betekent dat er ook iemand van de gemeente komt kijken hoe wij het doen en misschien zijn er wel mensen van de pers die met ons meekijken deze dag. We hebben er veel zin in om deze dag met elkaar op een andere manier les te geven!