IKC Meerlanden is het kindcentrum waar alle scholen in vertegenwoordigd zijn binnen ons gebouw.
We hebben een fysieke locatie waar kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisschool geïntegreerd zijn tot één gezamenlijk traject. Door dit aanbod te bundelen en aan te bieden via een Kindcentrum maken we het voor kinderen, ouders en instellingen beter, leuker, handiger, slimmer en professioneler. De basisscholen hebben hierbij gekozen om met SKE samen te werken
Inmiddels is er een convenant getekend en zijn er afspraken gemaakt op gebied van :
– Warme overdracht
– Flyer voor het IKC
– ICT en sociale mediaprojecten 2014-2015
– Nauwe samenwerking toekomst met betrekking tot 21e Century Skills (Welke vaardigheden moeten toekomstige werknemers beheersen in onze maatschappij?)
Ons motto is ‘Samen waar het kan en alleen waar het moet’.

Buitenschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen in het primair onderwijs “resultaatplichtig” als het gaat om het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Dit als gevolg van landelijke wetgeving. De schoolbesturen in Enschede trekken samen op met de bedoeling de voor- en naschoolse opvang kwalitatief goed te regelen in de stad. Hiertoe zijn al diverse stappen gezet. Samen met de twee buurscholen (de Godfried Bomansschool en Het Vastert) hebben wij SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) gevraagd de buitenschoolse opvang voor Stroïnkslanden Noord te regelen. Samen vormen we het IKC Meerlanden (Integraal Kind Centrum).
Hoe ziet dit er voor u uit?

Naschoolse Opvang

SKE biedt naschoolse opvang aan. Dit is opvang na schooltijd (3 uren) en in de vakanties de gehele dag (5 of 10 uren). Locatie: Reerinklanden. Voorschoolse Opvang Voorschoolse opvang is opvang tijdens de schoolweken voor schooltijd van half acht tot half negen. Aan het starten van voorschoolse opvang is de voorwaarde verbonden dat er minimaal 6 kinderen per dag geplaatst moeten zijn. Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang en prijzen verwijzen wij naar de informatiemap van SKE. Deze liggen voor u klaar in de directiekamer van school.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling marketing en verkoop.
Tel: 053- 4800024 of per mail: info@kinderopvangenschede.nl