Onze school zamelt oud papier in. Onze “oud papier vaders/moeders” gaan eens in de maand de wijk (omgeving Schabbinklanden) rond.
Het geld dat hiermee wordt verdiend komt ten goede aan de kinderen. Ouders die willen helpen kunnen zich opgeven bij de directeur.