Drakensteyn heeft een bijzonder actieve ouderraad. Deze bestaat uit ± 13 ouders, die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Elke ouder, van wie het kind langer dan zes maanden op school zit, kan zich aanmelden.

De ouderraad adviseert het team, helpt bij vele schoolactiviteiten, organiseert en maakt ouders enthousiast voor de school. Zij vergaderen eens per maand, de notulen liggen ter inzage op school. Een van de ouderraadsleden is ook verkeersouder. Ze houdt zich bezig met de veiligheid van en naar school.