Hieronder kunt u de link aanklikken om naar de schoolgids te gaan. U vindt in deze gids o.a. de uitgangspunten van de Stichting VCO-Oost Nederland en de visie van CBS Drakensteyn. Daarnaast vindt u tal van wetenswaardigheden: de zorg voor kinderen, voor- en naschoolse opvang, schoolverzuim, PBS, ouderparticipatie, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad, etc.

Schoolgids Drakensteyn 2023-2024