Op CBS Drakensteyn werken wij met Snappet. Dit doen wij bij de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, technisch lezen en automatiseren. We werken voor deze vakken op een tablet. De kinderen maken de lesstof dan digitaal. Zij krijgen direct feedback op hun gemaakte opdrachten. Zij kunnen een fout dan direct verbeteren. Ook hierbij werken we volgens ons directe instructiemodel. De kinderen krijgen ook met Snappet basisinstructie of verkorte of verlengde instructie.

Daarnaast werken ze na de basisopdrachten verder op eigen niveau. Er is ook een werkpakket. Hier kunnen wij als leerkrachten doelen inzetten die we op dat moment aanbieden. Ze werken aan hun eigen doelen. De leerkracht is altijd degene die het overzicht hierover bewaakt.

Ons doel is dat iedereen op zijn eigen niveau vooruitgaat. Als leerkrachten volgen we zo nu en dan een training om de nieuwste mogelijkheden met Snappet bij te houden. Ook zijn er 2 coördinatoren op dit gebied op school aangesteld. Als coördinatoren zorgen wij ervoor dat we in groep 4-8 op dezelfde manier werken met Snappet. Dit doen we door de doorgaande lijn te handhaven.

Kinderen kunnen ook thuis werken met Snappet. Dit is de afgelopen jaren al van pas gekomen.
Kijk voor meer informatie op http://nl.snappet.org