Taalonderwijs is een recht van ieder kind. Een goede lees-taal vaardigheid is bevorderend voor het sociaal welbevinden van een kind. De samenleving is de afgelopen jaren steeds geletterder geworden. Om hieraan deel te kunnen nemen, dienen leerlingen een bepaald niveau van functionele geletterdheid te bezitten. Tevens is het snel en goed kunnen lezen een voorwaarde, zodat leerlingen bij andere vakken de informatie sneller kunnen begrijpen en makkelijker kunnen implementeren.

Taal is een sociaal proces. Leerlingen leren van en door elkaar. Dit wordt interactief taalonderwijs genoemd. Het gaat hierom samen lezen, reageren op elkaars werk. Om goed interactief onderwijs te bieden is een krachtige leeromgeving nodig, die sociaal, betekenisvol en strategisch is.

Onze school heeft een taalcoördinator. Zij houdt zich bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs op CBS Drakensteyn.