Algemeen nieuws

Wordt uw kind 4 jaar tussen 2021 en 2023 schrijf hem of haar dan zo spoedig mogelijk in! We zijn al bezig met de planning van komend schooljaar en daarvoor is het erg belangrijk dat we weten wie we mogen verwelkomen. Ook voor de schooljaren daarna weten we het graag op tijd.

Dus wordt uw kind tussen 2021 en 2023 4 jaar of kent u iemand met een kind dat 4 jaar wordt in deze periode en graag wil inschrijven bij Drakensteyn, geef het dan door!
Aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen liggen voor u klaar om op te halen, mee te geven met oudere kinderen in school of kunnen gemaild worden.
Onze contactgegevens:

CBS Drakensteyn
Vastertlanden 169
7542 LR Enschede

Tel: 053-476 46 61

Waarnemend directeur: Ineke Neerhof
E-mail: info@drakensteynvco.nl