Algemeen nieuws

Van 5-11 november is er weer de week van respect en uiteraard besteden wij hier als school aandacht aan! Met elkaar besteden we aandacht aan wat respect nu eigenlijk is.

Het is een illusie dat alle kinderen dikke vrienden met elkaar zijn. Met de één heb je nu eenmaal meer een klik dan met de ander. Het betekent alleen niet dat je niet respectvol om kunt gaan met elkaar. Maar hoe laat je dan zien dat je respect hebt voor elkaar? Respect zit hem in een stukje houding. Hoe kijk je naar elkaar? Met welke stem en woorden praat je met elkaar? Welke houding neem je met je lichaam aan? Wat laat jij de ander zien?
Allemaal vragen die de komende twee weken geregeld onder de aandacht gebracht zullen worden.  Om het stukje respect bij de kinderen zo positief mogelijk te beïnvloeden, hebben wij als school uw hulp hard nodig.

Kinderen spiegelen zich aan de mensen om hen heen. Gedrag wat ze zien en woorden die ze horen, nemen ze over. Het is goed om je hier bewust van te zijn. Hoe praten wij als ouders met elkaar? Op welke manier praten wij over andere kinderen thuis of op het plein? Tellen wij zelf wel eens tot 10 voor we een reactie geven? Juist omdat kinderen zich spiegelen aan ons, moeten wij onszelf ook af en toe eens de spiegel voorhouden. Zijn we dan tevreden met wat we zien?