Algemeen nieuws

Per 8 juni opent onze school weer voor alle leerlingen! We blijven de aangepaste inlooptijden en ophaaltijden hanteren. Elke basisschool in Nederland moet daarvoor het “Protocol volledig openen basisonderwijs” als richtlijn gebruiken. Die volledige richtlijnen staan in de documenten op MijnSchool. Hieronder staan een aantal punten die in ieder geval belangrijk zijn:

 • Ouders mogen niet in school komen. Het ophalen en wegbrengen blijven gelijk aan nu.
 • Gesprekken met ouders verlopen via de telefoon of digitaal. In hoge uitzondering kunnen we ouders op school uitnodigen. Het gesprek buiten voeren wordt dan aangeraden.
 • We blijven vaak handen wassen.
 • Scholen moeten zeer terughouden zijn wat betreft vieringen, musicals en excursies. Afstemming binnen team, bestuur en MR is gewenst.
 • Stagiaires en ambulant begeleiders mogen in afstemming aanwezig zijn.
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald.
 • Als een kind ziek is, moet de ouder het kunnen ophalen.
 • Thuisblijfregels: bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, minder ruiken/proeven, koorts boven de 38 graden. Dit geldt ook voor leerkrachten.
 • Als iemand anders in het gezin boven de 38 graden koorts heeft blijft ieder kind uit het gezin thuis, tot 24 uur nadat de klachten van de ander voorbij zijn. Dit geldt ook voor leerkrachten.
 • Als iemand uit het gezin van de leerling Corona heeft moet dit op school gemeld worden. School zoekt onmiddellijk contact met de GGD om af te stemmen hoe ze moet handelen.
 • Als een leerling of leerkracht Corona heeft, neemt de school contact op met de GGD om af te stemmen hoe ze moet handelen.
 • Per 8 juni wordt er door scholen geen noodopvang meer verzorgd.
 • Trakteren mag weer, maar wel voorverpakt. Dat betekent dat alle kinderen die vanaf 8 juni of het weekend ervoor jarig zijn weer mogen trakteren. Als een kind met terugwerkende kracht wil trakteren moet dat in overleg met de leerkracht.