Op Drakensteyn werken we met PBS, Positive Behaviour Support, ofwel positieve gedragsbeïnvloeding. Dit is een werkwijze om positief gedrag te stimuleren en positief met elkaar om te gaan. Dit doen we aan de hand van gedragslessen die in de klassen gegeven worden en visualisaties die in de school zichtbaar hangen.

We willen bij leerlingen door middel van krachtige positieve feedback het gewenste gedrag bevorderen. Tijdens de lessen die gegeven worden leren we de kinderen hoe we met elkaar omgaan op een positieve manier. Daarbij spreken we onze verwachtingen uit over welk gedrag verwacht wordt in de klas, in de school, de gymzaal en op het plein.

Onderzoek heeft uitgewezen dat positieve feedback een beter effect heeft dan negatieve feedback. We delen veel complimenten uit. Dit is erg belangrijk, want kinderen leren van elkaar. Soms verdienen kinderen een ‘draakje’. Dit is een muntje, een tastbare beloning, die gespaard wordt door een individu of de hele groep. Een groep kan sparen voor een beloning, waarbij de hele klas kan deelnemen. Hier maken we vaak een speciaal momentje van. Eigenlijk gaat het erom, dat we door preventief te werken en actief bezig te zijn met positief gedrag we negatief gedrag hopen te voorkomen. Mocht er toch sprak zijn van een incident, dan houden we dit digitaal bij. Ouders worden hier in de meeste gevallen van op de hoogte gebracht.