Het rekenonderwijs vinden wij zeer belangrijk omdat het grote invloed heeft op de kansen van onze leerlingen in de samenleving. Goed kunnen rekenen is ook onmisbaar voor het succes bij andere schoolvakken. Voor een succesvolle schoolloopbaan en toekomstige positie in de maatschappij is goed en snel kunnen rekenen absoluut onmisbaar.

Rekenen is in toenemende mate taliger geworden door de toepassing van redactiesommen. Vooral leerlingen die minder talig zijn ervaren hierdoor meer problemen bij het maken van rekenopgaven. Daarom vinden wij interactie tijdens het rekenproces belangrijk. Door oplossingen te verwoorden kunnen leerlingen vergelijken en oplossingen aanpassen.

Om vooral de basisvaardigheden goed in te slijpen richten de docenten zich bij het automatiseren op kale sommen, dat wil zeggen rekenopgaven die niet talig zijn. Op Drakensteyn gebruiken de docenten moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij het rekenen met groepsplannen.

Onze school heeft een rekencoördinator. Zij houdt zich bezig met de kwaliteit van het rekenonderwijs op CBS Drakensteyn.