Opleiden in de basisschool / PABO SAXION Stageschool

Drakensteyn is een opleidingsschool voor studenten van PABO Saxion Enschede. Gemiddeld worden er per cursusjaar 10 tot 12 stagiaires van de PABO geplaatst en kunnen er ook studenten van het VO, ROC en CIOS geplaatst worden. Aan het begin van een schooljaar is er overleg over de stagiaires en de plaatsingsmogelijkheden die we hebben. De groepsleerkracht is mentor van de stagiaire. Deze is verantwoordelijk en geeft ook de beoordeling van de student.  

Bijzonder is dat we door de groei een zelfstandige opleidingsschool zijn geworden met een eigen schoolopleider.  

We leiden dus op volgens het principe ‘Opleiden in de Basisschool’. Een van onze leerkrachten, de schoolopleider, is een aantal dagdelen per week vrijgesteld van lesgeven om deze studenten te begeleiden en de contacten met de PABO Saxion te onderhouden. Het team is ook opgeleid om studenten op de juiste wijze te kunnen begeleiden. 

Opleiden in de school is meer dan de reguliere begeleiding van studenten. De opgedane kennis van de PABO, de theorie wordt 2 dagen per week omgezet in de praktijk van school.