Drakensteyn is een stageschool. Gemiddeld worden er per cursusjaar tien stagiaires van de PABO, het ROC en het CIOS geplaatst. Aan het begin van een schooljaar is er overleg over de stagiaires en de plaatsingsmogelijkheden die we hebben. Aankomende leerkrachten die aangeven in het Protestants Christelijk Onderwijs te willen werken genieten onze voorkeur. De groepsleerkracht is mentor van de stagiaire. Deze is verantwoordelijk en geeft ook de beoordeling van de student.

Opleidingsschool

Samen met basisschool ‘op den Akker’ in Haaksbergen zijn we verbonden aan het traject ‘Opleiden in de Basisschool’ (OIDS). Er is een leerkracht om deze studenten te begeleiden en om de contacten te onderhouden met Hogeschool  Saxion in Enschede.

Als je vaker op je stageschool aanwezig bent, maak je een groter deel mee van de schoolweek. Je doet daardoor meer praktijkervaring op en bouwt sneller een band op met je leerlingen en het team. Het OIDS-programma is een vierjarig programma met elke week twee dagen les en stage op de stageschool en drie dagen les in het basisprogramma op de hogeschool. Het onderwijs wordt in samenwerking met je stageschool (opleidingsschool) verzorgd. Op je stageschool kun je de theorie direct inzetten in de praktijk.
Om toegelaten te worden tot dit programma moet je wel in staat zijn je zelfstandig bepaalde vaardigheden en kennis snel eigen te maken, omdat je minder vaak les hebt op de hogeschool. Lees meer over deze mogelijkheid op: Opleiden in school programma.